Terug naar overzicht

Fusies & Overnames

Als corporate finance advies bureau, begeleiden wij u met de volgende stap in uw ICT ondernemerschap. Zo’n volgende stap kan zijn, het overnemen van een bedrijf. Dit kan zorgen voor een groei in omzet, capaciteit en kennis. Ons landelijk netwerk zorgt ervoor dat wij snel bij de juiste partij aan tafel zitten om deze stap te kunnen realiseren.

Wellicht dat u als ondernemer toe bent aan iets anders en de waarde van uw onderneming (deels) wil verzilveren. Ook dan bent u bij MMR aan het juiste adres.

Daarnaast kunnen we u vakkundig begeleiden bij management buy-in of management buy-out trajecten van één of meerdere aandeelhouder(s) of het laten participeren van personeel.

Aan de hand van uw toekomstwensen maken we een gezamenlijk plan en helpen wij u de volgende stap in uw ondernemerschap te realiseren.

Hoe doen wij dat?

Strategie

Bij de start van een Corporate finance proces is het van belang om duidelijk te hebben welke weg u reeds bent ingeslagen en wat de strategie voor de komende jaren van een onderneming is. MMR Consultancy ziet het als haar taak de strategie van ondernemers te doorgronden, te begrijpen en waar nodig aan te vullen. De juiste positionering van uw eigen onderneming en de daarmee samenhangende strategie zorgt ervoor dat u snel een inschatting kunt maken van de motivatie van de andere partij om de transactie te willen realiseren.

Enkele strategische vraagstukken bij een overname zijn:

  • Wat kost het bouwen van de software die wij als bedrijf willen ontwikkelen?
  • (Hoe snel) Kan een internationale partij met een wereldwijde klantspreiding mijn software-product verkopen?
  • Wat is volgens u de omvang die moet worden bereikt om een optimale klanttevredenheid, continuïteit en rendement te behalen? Voldoet uw onderneming (in de nabije toekomst) hieraan?

Het antwoord op deze vragen bepaalt uw positionering bij het ingaan van een traject. Wij sparren hier graag met u over, gedurende deze fase, alvorens een koop, verkoop of investeringstraject in te gaan. Samen met het cijfermatig goed analyseren van een onderneming, bepaalt de positionering van uw bedrijf het succes van een transactie.

Prijsvorming

De prijsvorming hangt binnen een transactie af van verschillende factoren. In de voorbereiding kijken we uitgebreid naar de positionering die u als partij kan innemen in het traject. Daarnaast willen we ook financieel op de hoogte zijn van alle details, zodat we een goede inschatting kunnen maken van het verwachte omzet en resultaatniveau en de voorspelbaarheid hiervan. Voordat wij de markt ingaan of een bieding uitbrengen weten we doorgaans alle ins en outs van een onderneming, zodat gedurende het proces er weinig verrassingen meer kunnen plaatsvinden.
Ten slotte wordt de prijsvorming ook bepaald door de onderhandelingstactiek die wij samen met u uitzetten. Zo kunnen we er voor kiezen om in gesprek te gaan met meerdere partijen, waarbij wij de kwaliteit van het proces scherp voor u neer moeten zetten. Ook is het mogelijke exclusief met een partij te praten, waarbij onderhandelingsresultaat afhankelijk is van timing en een samenspel tussen u als klant en ons.

Samenvattend is een goede voorbereiding en onderhandelingsmethode van essentieel belang voor een goed resultaat.

Structurering

Als een overname volledig cash wordt afgerekend is de structurering van de transactie minder van belang. Het komt echter veelvuldig voor dat een deel van de koopsom nog niet wordt betaald en als earn-out, achtergestelde lening en/of aandelenkapitaal wordt ingevuld bij transactie. Doelstelling van partijen hierbij is bijvoorbeeld dat een koopsom variabel kan worden gemaakt, er een extra financieringsbron aanwezig is die voor extra continuïteit zorgt en/of een stuk commitment van verkoper geborgd is. Het gevolg is hoe dan ook: in deze transactie is er sprake van downside en upside potential, welke een wezenlijk onderdeel is van het geheel.

MMR ondersteunt u bij deze structurering die vaak van de transactie, er zijn wel 50 varianten te bedenken als uitkomst van een structurering. Voordat u als ondernemer een structurering overeenkomt rekenen wij u de gevolgen van verschillende mogelijke structuren in verschillende scenario’s voor, zodat u een goede inschatting kan maken over de totale economische impact van de transactie.

Kennis

Uiteraard is het in huis hebben van economische, juridische en fiscale kennis tijdens overnameprocessen van essentieel belang. MMR Consultancy bezit deze kennis, zowel binnen ons eigen kantoor als in ons netwerk en zal u hierbij ondersteunen. Wij bereiken onze vooraf afgesproken doelstellingen door geen concessies te doen aan resultaatgerichtheid, kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid.

Kernwaarden

MMR Consultancy streeft naar een hoge klanttevredenheid. Wij leveren onze diensten gebaseerd op resultaat, kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid en integriteit.

Resultaatgerichtheid

Vanaf het kennismakingsgesprek tot closing van de transactie zullen er onderhandelingen op verscheidene variabelen plaatsvinden. Wij zullen uw belangen hierin continu vertegenwoordigen, om tot een optimale deal te komen.

Kwaliteit

U wilt als ondernemer een transactie realiseren en weten waar u voor tekent. De vele details die samen komen bij een transactie brengen wij voor u in kaart. Wij zien het als onze taak ieder detail in te vullen en de gevolgen van iedere (financiële, juridische of fiscale) verandering bij u inzichtelijk te maken.

Creativiteit

Kansen, mogelijkheden, maar ook zeker het in kaart brengen van de risico’s van een transactie is van essentieel belang. Wij adviseren onze klanten dan ook niet alleen op het gebied van prijsvorming, maar dragen ook creatieve ideeën aan om de risico’s in te dekken.

Betrokkenheid & Integriteit

Op deze manier spreken we met onze klanten heldere doelstellingen en tijdslijnen af. Gedurende het traject kunt u op ons bouwen en staat u als klant op één. Wij vinden eerlijk zaken doen van het grootste belang en zijn mede daarom dan ook onafhankelijk van andere corporate finance partijen.

Neem contact op
close slider

    Stuur ons een bericht