Werkwijze

Strategie

Bij de start van een Corporate finance proces is het van belang om duidelijk te hebben welke weg u reeds bent ingeslagen en wat de strategie voor de komende jaren van een onderneming is. MMR Consultancy ziet het als haar taak de strategie van ondernemers te doorgronden, te begrijpen en waar nodig aan te vullen. De juiste positionering van uw eigen onderneming en de daarmee samenhangende strategie zorgt ervoor dat u snel een inschatting kunt maken van de motivatie van de andere partij om de transactie te willen realiseren.

Prijsvorming

De prijsvorming hangt binnen een transactie af van verschillende factoren. In de voorbereiding kijken we uitgebreid naar de positionering die u als partij kan innemen in het traject. Daarnaast willen we ook financieel op de hoogte zijn van alle details, zodat we een goede inschatting kunnen maken van het verwachte omzet en resultaatniveau en de voorspelbaarheid hiervan. Voordat wij de markt ingaan of een bieding uitbrengen weten we doorgaans alle ins en outs van een onderneming, zodat gedurende het proces er weinig verrassingen meer kunnen plaatsvinden.
Ten slotte wordt de prijsvorming ook bepaald door de onderhandelingstactiek die wij samen met u uitzetten. Zo kunnen we er voor kiezen om in gesprek te gaan met meerdere partijen, waarbij wij de kwaliteit van het proces scherp voor u neer moeten zetten. Ook is het mogelijke exclusief met een partij te praten, waarbij het onderhandelingsresultaat afhankelijk is van de timing en het samenspel tussen u als klant en wij als uw adviseur.
Samenvattend is een goede voorbereiding en onderhandelingsmethode van essentieel belang voor een goed resultaat.

Structurering

Als een overname volledig cash wordt afgerekend is de structurering van de transactie minder van belang. Het komt echter veelvuldig voor dat een deel van de koopsom nog niet wordt betaald en als earn-out, achtergestelde lening en/of aandelenkapitaal wordt ingevuld bij transactie. Doelstelling van partijen hierbij is bijvoorbeeld dat een koopsom variabel kan worden gemaakt, er een extra financieringsbron aanwezig is die voor extra continuïteit zorgt en/of een stuk commitment van verkoper geborgd is. Het gevolg is hoe dan ook: in deze transactie is er sprake van downside en upside potential, welke een wezenlijk onderdeel is van het geheel.
MMR ondersteunt u bij het neerzetten van de structurering, die vaak van cruciaal belang is voor het verloop van de transactie. Er zijn wel 50 varianten te bedenken als uitkomst van een structurering. Voordat u als ondernemer een structurering overeenkomt rekenen wij u de gevolgen van verschillende mogelijke structuren in verschillende scenario’s voor, zodat u een goede inschatting kan maken over de totale economische impact van de transactie.

Kennis

Uiteraard is het in huis hebben van economische, juridische en fiscale kennis tijdens overnameprocessen van essentieel belang. MMR Consultancy bezit deze kennis, zowel binnen ons eigen kantoor als in ons netwerk en zal u hierbij ondersteunen. Wij bereiken onze vooraf afgesproken doelstellingen door geen concessies te doen aan resultaatgerichtheid, kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid.

Neem contact op
close slider

    Stuur ons een bericht